Καθημερινότητα
 

Σε κάποια μπακαλοταβέρνα της παραλίας το 1951.