Καθημερινότητα
 

Το φέρι -μπότ ξεφορτώνει στην προκυμαία του Ρίου, το 1955.