Καθημερινότητα
 

1934 πρωινό Κυριακής σε καφενείο του Αιγίου. Άγνωστο ακόμα που βρισκόταν. Σύμφωνα με κάποιους στην παλιά αγορά, σύμφωνα με άλλους στην αρχή της Ερμού.