Καθημερινότητα
 

1930 καφενείο στο Συνοικισμό Νικ. Πλαστήρα . Το κρασί με το πεντόκιλο πάνω στο τραπέζι....