Καθημερινότητα
 

1895 Νέα Υόρκη. Ομαδικός γάμος Ελληνίδων που πήγαν σαν ''νύφες'' στην Αμερική .......