Καθημερινότητα
 

Γιαγιάδες σε χωριό της Αιγιάλειας , δεκαετία του 1950....