Καθημερινότητα
 

Πασχαλιάτικα κουλούρια σε φούρνο με ξύλα στο χωριό Πλατανιώτισσα το 1934!.......