Καθημερινότητα
 

Λεωφορείο του Κτελ Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο της δικτατορίας [1967-1974] με την φωτογραφία του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου στην πρόσοψη του.......