Καθημερινότητα
 

Πάτρα 1929. Φορτηγό πλοίο έχει αράξει δίπλα στο φάρο και φορτώνει σταφίδα.