Καθημερινότητα
 

Δρόμος του Συνοικισμού Νικολάου Πλαστήρα το 1975, όταν υπήρχαν ακόμα το βυτία για τους βόθρους.....