Καθημερινότητα
 

1976 συνέλευση των κατοίκων της περιοχής δίπλα στην σιδηροδρομική γράμμη για προβλήματα που αντιμετώπιζαν.