Καθημερινότητα
 

Ο Σπύρος Γιαννακόπουλος στο Άσυλο Ανιάτων . Αριστερά ο Δ/ντης του Ασύλου Δημ. Κακός.