Καθημερινότητα
 

Φτέρη Αιγίου 1952. Το καλύτερο ψωμί …. Αν δεν παινέψουμε το σπίτι μας !!!