Καθημερινότητα
 

Αυτές οι ηρωίδες κράτησαν ζωντανή μια Ελλάδα που κινδύνευε με κατάρρευση πολλές φορές.   1955 , ορεινή Ανατολική  Αιγιάλεια.