Καθημερινότητα
 

Αυτό το παιχνίδι λεγόταν σχοινάκι και το έπαιζαν κυρίως κορίτσια, όπως εδώ. 1950.