Καθημερινότητα
 

1950.Κοριτσια και αγόρια στους δρόμους για παιχνίδι.