Καθημερινότητα
 

1950. Παιχνίδι στους δρόμους....1950. Παιχνίδι στους δρόμους και στην αλάνα τα παιδιά γίνονταν ένα ....