Καθημερινότητα
 

Δεκαετία  του 1950. Στους δρόμους,  όλα μαζί έπαιζαν τα παιδιά......