Καθημερινότητα
 

Δεκαετία του 1950, τότε που τα παιδιά έπαιζαν κλέφτες και ....αστυνόμους στους δρόμους....