Καθημερινότητα
 

1930 στο Μοναστηράκι της Αθήνας με τα κουλούρια Θεσσαλονίκης.....