Καθημερινότητα
 


Πολλές γυναίκες εργάστηκαν στο εργοστάσιο της Χαρτοποιίας  Αιγίου .Κυρίως σε χειρονακτικές εργασίες όπως εδώ σε φωτο του 1952.