Καθημερινότητα
 

Αιγιώτικη οικογένεια Καλοκαίρι Κυριακής στην είσοδο της Παναγίας Τρυπητής το 1920.