Καθημερινότητα
 

Αγροτικό συλλαλητήριο το 1978 . Η Κορίνθου αποκλεισμένη από τρακτέρ και Αστυνομία.