Καθημερινότητα
 

Κανέλος Σπυρόπουλος και Άγγελος Ζουρόπουλος σε Κυριακάτικη βόλτα το 1951, όταν τα Ψηλά Αλώνια ήσαν ακόμα με χώμα...