Καθημερινότητα
 

Περιμένοντας τις αθλητικές εφημερίδες στο πρακτορείο Αθηναϊκού τύπου του Κανελλόπουλου στην Μητροπόλεως.