Καθημερινότητα
 

Καθηγητές στα Γυμνάσια Αιγίου το 1935.