Καθημερινότητα
 

Μεγάλη παρέα επώνυμων Αιγιωτών σε βραδινή έξοδο., δεκαετία του 1950.