Καθημερινότητα
 

Το ιστορικό κατάστημα των Αφών Λαμπρόπουλω στην γωνία Αιόλου και Λυκούργου στην Αθήνα.