Καθημερινότητα
 

Αρχαία .....Ελληνίδα στον κήπο στα Ψηλαλώνια..