Καθημερινότητα
 

Στην λιμνούλα του κήπου των Υψηλών Αλωνίων .Αναμνήσεις....