Καθημερινότητα
 

Αναμνηστική φωτο στο Χριστουγεννιάτικο δένδρο της πλατείας Αγίας Λαύρας, δεκαετία 1960