Καθημερινότητα
 

Αιγιώτικες παρέες διασκεδάζουν στο Κυλικείο των Υψηλών Αλωνίων την δεκαετία του 1950.