Καθημερινότητα
 

Γεμάτη η αίθουσα του κινηματογράφου ''Σοφία'' σε πολιτική εκδήλωση. Στα πρώτα καθίσματα διακρίνονται ο Νομάρχης και βουλευτές.