Καθημερινότητα
 

Ημερίδα επιμόρφωσης στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου το 1984.