Ιστορικές
 

Ανακοίνωση του συλλόγου Κτηματιών Αιγιάλειας για τα λεμόνια στις 30 Δεκεμβρίου 1982.