Καθημερινότητα
 

Η πλατεία  Αγίας Λαύρας χιονισμένη.