Καθημερινότητα
 

Ατέλειωτοι σωροί σκουπιδιών στις όχθες του Σελινούντα την περίοδο της μεγάλης κρίσης με την έλλειψη σκουπιδότοπου το 2001.