Καθημερινότητα
 

Λιτανεία της εικόνας της Παναγίας Τρυπητής το 1995.