Καθημερινότητα
 

1990.Το οτομοτρίς λειτουργεί ακόμα μεταφέροντας επιβάτες.