Καθημερινότητα
 

Η πλατεία Αγίας Λαύρας σε μια από τις άπειρες προεκλογικές συγκεντρώσεις που έχουν γίνει .