Καθημερινότητα
 

Συνέντευξη μετά .... ούζου του Μητροπολίτη στους τοπικούς δημοσιογράφους.