Καθημερινότητα
 

Η πλατεία Αγίας Λαύρας πριν αναπαλαιωθεί , με διαφήμιση του Κing-Kong.....