Καθημερινότητα
 

Κινηματογράφος ''Σοφία'' σε μια πολιτική εκδήλωση λίγο μετά την Μεταπολίτευση.