Καθημερινότητα
 

Πορεία τοπικών φορέων για την μη εγκατάσταση του εργοστασίου της Προφιλε-Αλουμινίου στην Ρούμελη ,που θα μόλυνε τον Κορινθιακό.