Καθημερινότητα
 

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσσιος σε εκδήλωση το στο Αίγιο το 1985.