Ιστορικές
 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1951.  Ο Στρατάρχης Παπάγος επικεφαλής του ''Ελληνικού Συναγερμού'' φθάνει με το Ωτομοτρις στο Αίγιο , όπου μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό  από τους οπαδούς  του. [μόλις που διακρίνεται στο παράθυρο...].