Ιστορικές
 

Σεπτέμβρης 1943. Γερμανοί της117 Μεραρχίας, επιβιβάζονται στα  τρένα  με προορισμό την Αθήνα.