Ιστορικές
 

 Επιστολή του Όθωνα προς τον υπουργό Στρατιωτικών Ανδρέα Λόντο, μέσω της οποίας του ζητάει να επανεξετάσει την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων για πειθαρχικά παραπτώματα... Υπογράφει μόνο σαν Οθων.