Ιστορικές
 

Μια αταυτοποίητη  φωτογραφία του 1897.