Ιστορικές
 

Μήτσος Ροδόπουλος από το Αίγιο. Αξιωματικός των Ταγμάτων Ασφαλείας.